Zvládnu túto rozprávku?

Pri učení jazykov online alebo na diaľku sa v dnešnej dobe ponúka nepreberné množstvo internetových textov, nahrávok a videí. Láka nás využiť ich, sprostredkovať ich žiakom, urobiť im radosť niečím iným a spestriť ponuku učebnice. Jedna z prvých otázok, ktoré sa vynoria jazykárovi v hlave je pochybnosť či je text pre daných žiakov zvládnuteľný. Či sa čítanie alebo počúvanie nezmení na boj so slovíčkami a nudu so slovníkom. Či to vôbec má zmysel.

Je vedecky dokázané, že ak človek / žiak rozumie kľúčovým slovám v texte, dokáže si správne domyslieť význam zvyšného textu, ktorý obsahuje určité percento neznámych slov. Inak povedané, žiak nemusí rozumieť každému jednému slovu v texte na to, aby pochopil jeho význam. Faktom je, že akokoľvek dlho a dobre sa človek učí cudzí jazyk, nikdy sa v reálnom živote nestretne s textom, kde ovláda absolútne všetky slovíčka. Nie sme totiž rodení hovoriaci. Preto schopnosť vedieť si domýšľať a pracovať s kľúčovými cudzími slovami potrebujeme logicky viac ako širokánsku slovnú zásobu a tlmočnícke zručnosti. Toto je fakt, ktorý dáva zmysel práci s neznámym textom v jazykovom vyučovaní.

Vďaka internetu môžeme použiť okrem kľúčových slov aj iné zdroje, ktoré deťom pomôžu samostatne spracovať úlohu. Texty na internete sú bohato ilustrované, alebo spracované ako video, môžu byť ozvučené. To všetko pomáha porozumieť. Ak ešte zvolíme obsah, ktorý žiak môže poznať v materinskom jazyku – napríklad klasickú rozprávku, sfilmované dielo alebo aktuálnu správu zo sveta – dokáže si z cudzieho jazyka osvojiť nielen slovíčka, ale aj gramatické a syntaktické štruktúry, slovosled, výslovnosť a veľa iného, čo podvedome vníma.

Ako na to? To je ďalšia otázka, ktorá učiteľovi napadá. Uvádzam zopár príkladov s rozprávkou Zlatovláska a tri medvede na Youtube.

Pri tvorbe úlohy na počúvanie s porozumením by východiskom mal byť cieľ učenia na diaľku:

 • Nácvik zručnosti spájať napísané cudzie slovo s jeho významom:

Tu využijeme obraz aj zvukový text videa. Deti dostanú sadu slov, ktoré by mohli poznať a vyznačia, ktoré z nich videli vo videu. Pre štvrtáka či piataka stačí 6 slov v takom poradí, v akom sa vo videu objavujú:

 1. pink butterflies
 2. a pencil
 3. black birds
 4. fire
 5. apples
 6. parents

Štyri z nich vo videu videli na obrázku (1, 2, 4, 6). Pri tejto úlohe naozaj nemusia rozumieť každému slovu, ale pozerajú a počúvajú sústredene, lebo majú úlohu a podvedome vnímajú jazyk.

 • Nácvik zručnosti rozumieť detailnej informácii v texte:

V tomto prípade môžeme využiť úlohu typu výber z viacerých možností. Mladším žiakom ( 3. – 4. roč) postačia dve možnosti, starší môžu mať aj zložitejšie úlohy a tri možnosti. Je dôležité, aby si deti najprv prečítali zadanie a možnosti a potom začali počúvať a sledovať rozprávku.

 1. Goldilocks is a … a) naughty girl b) good girl
 2. The porridge is very … a) cold b) hot
 3. Can the baby bear eat the honey in the forest? a) yes b) no
 4. Goldilocks is very …. a) thirsty b) hungry
 5. Goildilocks sleeps in the …. a) big bed b) smallest bed
 6. Goldilocks meets her mum and dad and she is … a) angry b) happy

Deti správne určia odpovede: 1a, 2b, 3b, 4b, 6b. Úloha udržiava pri počúvaní cudzieho jazyka aktivitu a vnímavosť žiaka. Jeho mozog sa snaží rozpoznávať v neznámom texte známe slová a dekódovať detailnú informáciu. Nepotrebuje na to vedieť význam každého jedného slova v texte.

 • Nácvik zručnosti porozumieť obsahu textu:

V takejto úlohe potrebujeme upriamiť pozornosť detí na celkový sled udalostí v príbehu. Vhodnou úlohou je napríklad usporiadanie jednoduchých bodov osnovy.

Úlohy, ktoré budujú rôzne zručnosti počúvať s porozumením vedú k správnemu návyku aktívne počúvať. Moja skúsenosť ukázala, že mnohí študenti majú s posluchom problém, lebo si myslia, že musia rozumieť každému slovu. Keď začnú počúvať, úporne sa snažia sledovať a v hlave prekladať každé slovo. Logicky zlyhajú už na treťom. V tom momente prestanú počúvať a s hnevom a frustráciou sa vzdávajú. To sa deje na hodinách, ale bohužiaľ aj v reále. Ľudia sa učia jazyk niekoľko rokov, prídu do cudziny, niekto na nich prehovorí a oni automaticky spravia úkrok dozadu a vzdajú to. Nevedia ako počúvať, nepoznajú stratégie, nemajú zručnosti.

Máte aj vy takých žiakov? Skúste ich potešiť, pomôcť im správnymi úlohami na počúvanie. A najlepšie je začať už tými najmenšími.

Veľa radosti z učenia:)

Mnohé rozprávky sú na Youtube k dispozícii aj v iných jazykoch ako v angličtine:

Nemčina

Ali Baba und die vierzig räuber märchen

Der größte Schatz

Rapunzel kinder geschichte

Ruština:

Ветер и Солнце

Vlk a 7 kozliatok (rozprávka po rusky)

Pridaj komentár

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.