1. Test

A. Oxford Placememt Test

Váš individuálny test je prístupný TU. (www.oxfordenglishtesting.com)

INFORMÁCIE:

Použite prístupové údaje, ktoré ste dostali emailom (username, password)

Vyplňte krátky formulár (meno, priezvisko, email), save / OK.

Kliknite na názov testu a Start the test. Na vypracovanie cca 45 úloh máte 80 minút času.

Vyberte si štartovaciu pozíciu (test je adaptívny a zadáva úlohy podľa predošlých odpovedí: ťažšie aj ľahšie). Ak neviete, vyberte prvú možnosť a testovací systém vás zaradí na základe vašich prvých odpovedí

Prvá časť testu Use of English má cca 30 otázok a testuje vašu schopnosť používať slovnú zásobu, vaše gramatické znalosti a aj čítanie s porozumením:

Výber z možností, dopĺňanie textu jedným slovom.

Ak zabudnete alebo nevyplníte políčko, systém vás upozorní a spýta sa, či chcete pokračovať bez vyplnenia.

Druhá časť testuje schopnosť porozumieť počutému textu a zadá vám cca 15 otázok s nahrávkou.

Nahrávky si môžete vypočuť dvakrát, najprv si prečítajte text a možnosti v úlohe, ak sa hneď nespustí nahrávka, treba chvíľu počkať môže to byť internet.

Po skončení testu kliknite na Close this window.

Svoje výsledky si môžete pozrieť v sekcii Results kliknutím na test. V tabuľke vidíte skóre a jazykovú úroveň podľa CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

OET nás upozorní, že ste test vypracovali a vaše výsledky vidíme aj my v našom systéme.

B. Rozhovor online

Aby sme mohli urobiť presnejšiu analýzu vašich jazykových zručností, budeme sa s vami rozprávať po anglicky online v dohodnutom čase. Presnejšie pokyny vám poskytneme osobne.

POZNÁMKY:

Vaše výsledky sú u nás diskrétne a bezpečne uchované.

Všetky úlohy vypracujte na základe svojich vedomostí, nemusíte vedieť všetky zadania vypracovať. Pri použití slovníka alebo iných zdrojov budú vaše výsledky skreslené.