Jazykový koučing

Učenie sa cudzieho jazyka nie vždy prináša želané výsledky. Napriek úsiliu, času a prostriedkom vynaloženým na jazykový kurz, ľudia niekedy cítia, že ich angličtina nie je dostatočne plynulá a správna.

Problém zväčša nie je v schopnosti či neschopnosti naučiť sa cudzí jazyk. Ľudia, ktorí sa trápia s angličtinou, môžu spadať do jednej z nasledujúcich kategórií:

 1. Počas učenia sa jazyka si nevytvorili správne návyky pre jeho používanie alebo majú nesprávne a kontraproduktívne návyky.
 2. Bojujú s bariérami (zväčša psychologickými), ktoré ich obmedzujú pri používaní jazyka.

Oba typy učiacich sa potrebujú špecializovaný, personalizovaný a úzko zameraný prístup k ďalšiemu budovaniu jazykovej kompetencie. Nemá pre nich zmysel pokračovať ďalej rovnakým spôsobom ako doposiaľ. Jednoducho povedané, učenie sa jazyka treba nahradiť jazykovým tréningom.

Z pohľadu učiteľa potrebujú nahradiť proces učenia procesom jazykového koučingu.

je jazykový koučing pre vás?

Áno, ak …

 • … sa začínate učiť angličtinu znova a znova
 • … cítite, že vaša angličtina nie je plynulá
 • … potrebujete aktivizovať vaše pasívne jazykové vedomosti
 • … ak stále robíte rovnaké jazykové chyby
 • … potrebujete zlepšiť angličtinu v určitom aspekte

ako to funguje?

Klientom poskytujeme najskôr poradenstvo, na základe ktorého môžeme navrhnúť odborný postup.

 1. Diagnostická hodina & interview

Na niekoľkých jazykových úlohách zistíme vaše potreby, jazykovú úroveň, posúdime správnosť vyjadrovania.

2. SWOT

Na základe výsledkov pedagogickej diagnostiky vám vypracujeme odbornú SWOT analýzu vašich aktuálnych jazykových schopností. Dozviete sa v čom spočívajú silné a slabé stránky, aké sú príležitosti na pokrok a zlepšenie a čo hrozí, ak by ste svoju angličtinu nechali v danom stave.

3. Stanovenie vašich cieľov a návrh postupu

Pomôžeme vám stanoviť si reálne ciele a vysvetlíme vám postup, ako sa dopracovať k ich dosiahnutiu.

4. Hodiny jazykového koučingu

Na základe vášho záujmu vám vypracujeme osobný plán jazykového rozvoja a navrhneme osobitné odborne vedené koučingové hodiny.

Na hodinách jazykového koučingu získate:

 • individuálny postup podľa osobného plánu jazykového rozvoja
 • podporu, povzbudenie sebavedomia a motiváciu
 • odstránemie blokov a bariér
 • odborný postup pri odstránení zaužívaných jazykových chýb a nesprávnych návykov
 • prístup k efektívnym materiálom
 • priebežné formatívne hodnotenie a spätnú väzbu

Poradenstvo aj koučing poskytujeme v prezenčnej aj online forme, v čase a frekvencii podľa dohody.

Cena:

 • poradenstvo – 98 EUR
  • cena zahŕňa: diagnonstická hodina, spracovanie pedagogickej diagnostiky, SWOT analýza v elektronickej podobe, osobná konzultácia
 • osobný plán jazykového rozvoja – 77 EUR
  • cena zahŕňa: vypracovanie osobného plánu jazykového rozvoja v elektronickej podobe
 • jazykový koučing- cena závisí od individuálnych potrieb klienta
PaedDr. Eva Balážová
Jazykový kouč, členka International Language Coaching Association


Máte záujem o poradenstvo, jazykový koučing alebo viac informácií?

Vyplňte, prosím, tento formulár alebo volajte na 0911 422 828.

Zaslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Lingua Credo pre účely komunikácie s klientom.