Prihláška

Uvedené ceny sú pre 1 osobu a zahŕňajú ubytovanie (7 nocí), stravu (7X) a miestnu daň.

Pozn.: Počet ubytovaných osôb je dôležitý, ak napr. cestujete aj s rodinou, pričom účastník kurzu môže byť 1, ale počet ubytovaných môže byť napr. 4. Podľa uvedených počtov osôb budeme vedieť, či na dvojlôžkovú izbu môžeme ubytovať ďalšieho účastníka alebo nie.