Farebné učenie slovíčok

Nasledujúce aktivity so slovnou zásobou sú vhodné pre malých žiakov, ktorí sa učia základnú slovnú zásobu. Potrebujú si slovíčka zapamätať už na hodine a učiť sa ich aktívne používať.

Potrebujete: perá, farebné odkazové lístočky (oranžová, žltá, zelená), 3 obálky/ plastové krabičky / alebo iné zakladače a slovíčka z lekcií.              

Pri učení sa slovíčok u začiatočníkov sa oplatí triediť ich podľa slovných druhov a významu. Pre tretiaka a štvrtáka sú to napríklad 3 základné kategórie, ktoré budeme rozlišovať  farebne:

 1. ŽLTÉ LÍSTOČKY –  podstatné mená  Kto? Čo? a osobné zámená  (napr. apple, mother, elephant, pencil,  bike, I, you, we, they, he, she, it …)
 2. ORANŽOVÉ LÍSTOČKY – prídavné mená Aký? Ktorý? Čí?  (napr. happy, tall, good, red, blue, funny, hungry …)
 3. ZELENÉ LÍSTOČKY – slovesá Čo robí? Čo sa s ním deje? (napr. am, is, are, can, have, has,  sit down, jump, brush, sing, write, go, play …)

Na príslušný lístoček napíšte na jednu stranu čiernou cudzojazyčné a na druhú modrou slovenské slovo (alebo jednoduchý obrázok). Každú farbu uložíme do iného zakladača. Tento postup robte priebežne vždy pri nových slovíčkach.  

10 min AKTIVITY S KARTIČKAMI:

Mačka vo vreci

Požiadajte dieťa, aby si poslepiačky vybralo 10 ľubovoľných kartičiek zo všetkých farieb. Podávajte mu ich po jednej a trénujte pamäť: ukážte mu slovenské slovo a dieťa povie cudzojazyčné, skontrolovať môže obrátením kartičky. Tie slová, ktoré uhádne na prvýkrát, dávajte na jednu kôpku, tie, ktoré neuhádne, na druhú. Po skončení spočítajte uhádnuté kartičky a pripíšte mu za ne počet nahraných bodov. S druhou kôpkou pokračujte rovnakým spôsobom, až kým neuhádne slová na prvý raz. Výhody:

 • neustále opakovanie a učenie sa slovíčok aj z predošlých lekcií
 • cvičenie pamäte
 • motivujúce a zábavné učenie

Žltá veža

Po čase sa v zakladači nahromadia žlté lístočky z rôznych tematických okruhov: pomenovania členov rodiny, zvierat, nábytku, izieb, jedla, hračiek a pod. Vyberte na koberec všetky žlté kartičky a zadajte tri témy napr: domáce zvieratá, hračky, športy. Pre každú tému dieťa vyberaním z kartičiek “stavia vežu”.  Výhody:

 • systematizácia slovnej zásoby aj s pribúdajúcimi novými slovíčkami
 • tematické triedenie slovíčok podporuje ich ukladanie do dlhodobej pamäte

Žltá plus oranžová

Vyberte päť ľubovoľných žltých katričiek a položte ich na koberec do stĺpca. Dieťa potom z oranžových kartičiek prikladá k žltému slovu prídavné mená, ktoré ho môžu významovo opisovať. Napr vyberiete slovo mother, dieťa môže pridať oranžové prídavné meno happy, tall a pod. Skontrolujete správnosť prekladom. Dieťa preloží spojenie oranžového a žltého lístka napr. šťastná mama, vysoká mama. Ak preklad dáva zmysel (kontrola na druhej strane kartičky), úloha je splnená správne. Za každý správny oranžový lístok pripíšte dieťaťu bod. Výhody:

 • dieťa sa učí vytvárať slovné spojenia
 • rozvíja sa tvorivosť v používaní slovíčok
 • takéto učenie vedie k aktivizácii slovnej zásoby

Skladačka

Pri tejto skladačke použijeme všetky kartičky. Dieťa si vyberie poslepiačky po dve karty z každej farby. Na koberci z nich potom skladá jednoduché vety vyberaním a pridávaním ďalších vhodných slov zo zakladačov. Vety ukladá pod seba. Ich správnosť si overí prekladom. Dbajte na to, že každá veta musí obsahovať žlté slovo (podmet).  Za každú správnu vetu pripíšte dieťaťu bod.  Výhody:

 • deti sa učia tvoriť vety bez vzoru, z pamäti, tak, ako to prebieha pri bežnej komunikácii
 • rozvíja sa tvorivosť v používaní slovíčok
 • vytvára sa návyk, že napr.v ANJ musí byť vyjadrený podmet (napr. v SJ môžeme povedať “Je doma.” ale v ANJ musíme povedať “On je doma.  –  He is at home .” Alebo že vo francúzštine je prídavné meno za podstatným.

Začiatočníci nemajú slovíčok tak veľa a vytvoriť sady kartičiek nie je ťažké. Môžu si ich vytvárať nakoniec aj žiaci sami napríklad aj vo dvojiciach. Je to materiál použiteľný aj na množstvo iných aktivít, pri opakovaní či písaní textu.

Pridaj komentár

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.